Ravenstein wenst

Beste inwoners van het dorpsraadgebied Ravenstein,

Herinnert u zich nog de sfeervolle stadsgracht met kaarsjes en gedichtjes?
Na de lovende reacties van vorig jaar, wil de familie van Dijk ook dit jaar de gracht in kerstsfeer brengen.
Elkaar ontmoeten in deze bijzondere tijd is lastig, maar een wens of een gedichtje voor elkaar is een mooi alternatief. Veel van ons zullen ervan genieten.
Doet u mee?

U kunt meedoen door een kerstwens te schrijven van 4 tot 8 regels.
Dit kan een persoonlijke kerstwens zijn, maar het kan ook een wens zijn namens een vereniging, club, stichting of ondernemer uit Ravenstein (geen adres, telefoonnummer of websitevermeldingen).
Mail deze wens door naar wilmavandijk@kpnmail.nl , graag voor 15 december. Of doe de wens in de brievenbus. Adres: Doolhof 5, Ravenstein. Familie van Dijk zorgt ervoor dat de kerstwens gelamineerd en opgehangen wordt bij een van de kaarsjes.

Route:
Doolhof (bruggetje)
Contre Escarpe,
Stationssingel,
Philips van Kleefpad.

Parkeren: Beneden Bleek

Diverse aanwonenden van de gracht steken dagelijks de kaarsjes aan vanaf
16.30 tot 21.00 uur in de periode van zondag 20 december (kerstwandeling) t/m woensdag 30 december.
Ook bij daglicht is het de moeite waard om deze wandeling te maken.

Namens Familie van Dijk
Fijne feestdagen!