Raafje van Verdiensten

Dorpsraad Ravenstein reikt ook dit jaar weer het ‘Raafje” uit, een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden.

In het dorpsraadgebied Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners.

Daarom een oproep: kent u zulke inspirerende mensen en/of organisaties? Nomineer hen dan voor een ‘Raafje’!

Geef kandidaten door
Kent u iemand die een ‘Raafje’ verdient, laat het weten aan de dorpsraad. Geef uw nominatie aan ons door en vermeld daarbij om wie het gaat – en eventueel voor welke organisatie hij/zij zich inzet- hoe de genomineerde te bereiken is en vooral: waarom deze persoon volgens u een ‘Raafje’ verdient.

De uiteindelijk genomineerde worden na aanmelding gekozen door de Dorpsraad. Hierover kan niet gediscussieerd worden.

Tijdens de oudjaarsreceptie in 2022 zullen er ‘Raafjes’ worden uitgereikt.

Stuur uw kandidaat vóór 28 november door naar Theo Schepens via secretariaat@dorpsraadravenstein.nl met de vermelding Raafje.

Wij danken u voor uw medewerking.

Namens de Dorpsraad Ravenstein
Theo Schepens, secretaris Dorpsraad Ravenstein