RAAFJE VAN VERDIENSTEN

Oproep: wie verdient een Raafje?

Dorpsraad Ravenstein reikt ook dit jaar weer het ‘Raafje” uit, een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden.

In de oude gemeente Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners.

Daarom een oproep: kent u zulke inspirerende mensen en/of organisaties? Nomineer hen dan voor een ‘Raafje’!

Geef kandidaten door
Kent u iemand die een ‘Raafje’ verdient, laat het weten aan de dorpsraad. Geef uw nominatie aan ons door en vermeld daarbij om wie het gaat - en eventueel voor welke organisatie hij/zij zich inzet- hoe de genomineerde te bereiken is en vooral: waarom deze persoon volgens u een ‘Raafje’ verdient.

De uiteindelijk genomineerde worden na aanmelding gekozen door de Dorpsraad. Hierover kan niet gediscussieerd worden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2019 zullen er 2 ‘Raafjes’ worden uitgereikt.

Stuur uw kandidaat vóór 15 december door naar Jacqueline van der Waarden, dorpsraadravenstein@gmail.com met de vermelding Raafje.

Wij danken u voor uw medewerking.

Namens de Dorpsraad Ravenstein