Raafje van Verdiensten

Dorpsraad Ravenstein reikt ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie het ‘Raafje” uit, een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden.

In de oude gemeente Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners.

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van dinsdag 8 januari 2019 zijn de raafjes uitgereikt aan Zr. Cis Brands uit Ravenstein voor o.a. haar vele werk bij de parochie, de Valkenburcht, het bezoeken van ouderen, betrokken bij St. Jansvieringen en bij het St. Janskerkje te Neerlangel en koster van de kapel in de Luciastraat te Ravenstein.

Riet Geurts uit Huisseling mocht ook een raafje in ontvangst nemen voor haar vele werk bij de diverse verenigingen en clubs in Huisseling en Ravenstein, w.o. de kerk in Huisseling, het st. Lambertus koor, Den Achterhof, de tennisvereniging en de Goede Doelen Week.

Beide kandidaten zijn aanbevolen door de inwoners van het dorpsraadgebied Ravenstein.

Dorpsraad feliciteert Riet en Zr. Cis met deze onderscheiding.

Bij grote uitzondering werd er ook nog een derde Raafje uitgereikt en wel aan de vrouw die de verkiezing al jaren regelt. Jacqueline van der Waarden is al een jaar of tien secretaris en drijvende kracht in de dorpsraad van Ravenstein. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in de herinrichting van het dorpshart van Huisseling, maar zet zich evengoed in bij projecten in de andere kernen en wijken van het dorpsraadgebied (bron tekst BD 090119)