PRESENTATIE ‘STRUCTUURPLAN BOMEN EN RICHTLIJN HINDER EN OVERLAST’

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 16 februari 2016 om 20.00 uur zal Rudi Schleedoorn van de gemeente Oss een presentatie geven over het structuurplan bomen.

In het structuurplan bomen wordt de voor de gemeente gewenste boomstructuur voor een langere termijn vastgelegd. Het plan vertelt hoe bomen passen in het landschappelijk, stedenbouwkundig, natuurlijk en historisch raamwerk van de gemeente Oss.

In de richtlijn Hinder en Overlast worden er voor de vormen van overlast van bomen (bladeren, schaduw, vruchten en boomwortels) instrumenten beschreven waarmee op een objectieve manier kan worden bepaald welke maatregelen kunnen worden genomen om de hinder en overlast te verminderen, of waar dit moet leiden tot het verwijderen van de boom.

Tevens zal Quintin Michielsen, gebiedsbeheerder Oss een toelichting geven over de voortgang van het hondenbeleid.

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpsraadvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Raadhuis in Ravenstein, St. Luciastraat 2.

De volledige agenda vindt u hier .

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelfstandig de trap op te lopen, dan kunt u gebruik maken van de traplift.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein, Karin Sutherland (voorzitter)