Pre-advies RCE nieuw Vidi Reo

De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft een pre-advies afgegeven betreffende de bouw van het gemeenschapshuis op het hoornwerk aan de zuidzijde van de stad, ook wel het bovenste hoornwerk genoemd. Met dit preadvies wordt gewezen op de gevolgen van het voorgestelde plan voor de monumentale waarden van het gebied en de vestingwerken (rijksbeschermd stadsgezicht en vestingwerken).

Klik hier  voor de volledige brief van het RCE.