Plannen Stationskwartier flink gewijzigd, veel water en groen en ook veel appartementen

In Vidi Reo werden de sterk gewijzigde plannen voor het Stationskwartier gepresenteerd. De wijk krijgt veel water en groen, een ‘bufferzone’langs het spoor, en relatief veel betaalbare appartementen.

De plannen voor het Stationskwartier in Ravenstein zijn fors aangepast, zo bleek op een informatieavond. De bebouwing in de nieuwe wijk bij het treinstation van Ravenstein, met zo’n 300 tot 330 woningen wordt deels compacter en zal aan beide zijden langs het spoor een bufferzone krijgen. In die bufferzone is plek voor parkeerplaatsen, water en groen. Maar er zullen in die zone, die zo’n tachtig tot honderdtwintig meter breed is, geen huizen gebouwd worden.

De zone is nodig, zo legden de projectleiders uit, omdat er rekening gehouden moet worden met trillingen vanaf het spoor. Binnen die zone kunnen geen woningen gebouwd worden. En net daarbuiten kunnen de woningen het beste haaks op het spoor gebouwd worden. De wijk ten zuiden van het spoor, op de voetbalvelden, krijgt vooral 'gestapelde woningen’. Appartementen dus. Die zullen in de meeste gevallen niet hoger zijn dan drie lagen, met uitzonderingen voor de appartementen meer aan de kant van het spoor. In de hele wijk zal er overigens een afwisseling komen tussen appartementen en zogenoemde grondgebonden woningen, zoals rijtjeswoningen.

Verder is in de schetsen die deze woensdag getoond werden, te zien dat er ook flink wat groen en water in de nieuwe wijk zal komen. De provincie werkt mee aan uitbreiding van Ravenstein aan de andere kant van het spoor, maar daarbij is wél een voorwaarde dat er ook nieuwe natuur wordt aangelegd. Die nieuwe natuur komt er, en dan met name ten noorden van het spoor. 

Ook moest er bij het stedenbouwkundig ontwerp rekening worden gehouden met een goede waterberging, met waardevolle bomen die behouden moeten blijven, met archeologische waarden, met een dassenburcht in het zuidwesten van het plangebied, en uiteraard met de wens dat er betaalbare woningen worden gebouwd. Alles bij elkaar was het een flinke puzzel. Waar de fietstunnel precies komt, is nog niet duidelijk. Dat is ook afhankelijk van de plannen die de NS en Prorail hebben voor het station. Nu is deze ingetekend op de plek waar nu de overkappingen op het station zijn. Onlangs werd bekend dat het rijk meebetaalt aan een fietstunnel onder het spoor door. NS gaat vanwege de veiligheid voor tunnels, en niet voor fietsbruggen óver het spoor heen.

Als alles volgens plan verloopt, dan komt het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk nog dit jaar ter inzage te liggen. Als het goed is kan de bouw eind 2025 beginnen. Er zal als eerste op de sportvelden gestart worden, aan de zuidkant van het spoor dus. Wie met smart op een nieuw huis zit te wachten en heel graag in de nieuwe wijk Stationskwartier wil gaan wonen, zal dus nog minstens drie jaar moeten wachten voor de verhuisdozen ingepakt kunnen worden.