PLANNEN GEMEENTE OSS VOOR WONINGBOUW ‘T KOLKSKE RAVENSTEIN

Tijdens de dorpraadsvergadering van 10 juni j.l. heeft Gemeente Oss haar plannen toegelicht voor ontwikkeling van woningbouw in de kernen. In de presentatie is uitgebreid stilgestaan bij 't Kolkske in Ravenstein. Gemeente Oss werkt momenteel aan een plan van aanpak en zal in het najaar van 2008 een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In 2009 wordt een bestemmingsplan gemaakt en wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Naar verwachting kan in 2010/2011 worden begonnen met woningbouw. In de plannen wordt rekening gehouden met de bouw van 150 tot 200 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen.

Ravenstein heeft bij binnenkomst via de Dorpenweg vanuit Oss of per trein geen fraaie entree. Bij de ontwikkeling van 't Kolkske wordt dit verbeterd door aan de zijde van Stationssingel en Dorpenweg te kiezen voor een open en minder massieve bebouwing. 't Kolkske krijgt zo een aantrekkelijk aanzicht en zal beter aansluiten bij de andere delen van Ravenstein. Om de wijk te ontsluiten is een nieuwe weg gepland tussen Schaafdries en Stationssingel die ook gebruikt kan worden als wandelroute van het NS-station naar het centrum van Ravenstein.

Aan het eind van de presentatie wordt nog even stilgestaan bij de bouwplannen in Dieden, Deursen-Dennenburg en het centrum van Ravenstein. De plannen hiervan zijn volop in ontwikkeling, de voortgang is mede afhankelijk van het nieuwe Geurbeleid dat in het najaar van 2008 wordt gepubliceerd.

Klik hier voor de presentatie van Gemeente Oss.