PATROONSFEESTEN ST. LAMBERTUSGILDE

De patroonsfeesten die gepland waren in het weekend van 20 en 21 september zijn helaas komen te vervallen in verband met onze rouwperiode om gildezuster Noor Vissers! Enkele vrijwilligers waren al maanden druk bezig met de voorbereidingen van enkele activiteiten. Wij vonden het noodzakelijk dat de patroonsfeesten tóch doorgang zouden vinden. Daarom hebben wij besloten om in het weekend van 4 en 5 oktober de patroonsfeesten te laten plaatsvinden. Dit jaar komt de feesttent weer op haar oude vertrouwde plek op het kerkplein!

Voor de zaterdag overdag hebben wij dit jaar een extra activiteit en we vragen hierbij uw speciale aandacht voor het avondprogramma.

Zaterdag 4 oktober
Fietstocht:
Samen met enkele inwoners van Huisseling is er druk gewerkt aan een speciale fietstocht met koffie en een versnapering (in de ochtend en vroege middag).

Kindermiddag:
Een mooi middagvullend programma voor onze kinderen mag niet ontbreken. Zij kunnen spelletjes doen en meedoen met enkele workshops.

Avondprogramma:
Ook dit jaar gaan we voor een rederijkersavond, maar nu gaan de buurten het tegen elkaar opnemen. Een soort straatderby dus. Een vakjury zal op een ludieke manier het mooiste stukje belonen met de wisseltrofee. Loop alvast bij de buren naar binnen om leuke ideeën uit te wisselen.

Zondag 5 oktober
Ochtendprogramma:
We beginnen de dag weer met het uithalen van de koning op 't Kromland. Daarna is de traditionele gildemis in de H. Lambertuskerk, en aansluitend het inmiddels befaamde Koffieconcert van OBK.

Middagprogramma:
's Middags zijn er weer verschillende activiteiten op het veldje bij de kerk, zoals het het Jeu de boule en het burgerkoningschieten met een speciaal tintje. Na afloop gezellig nafeesten in de tent.

We kunnen op jullie rekenen, toch…?! Geef je alvast met je buurt op via info@sintlambertusgilde.nl. Inschrijven kan tot aanvang van de activiteit.
Het zou leuk zijn om tevens oud-inwoners en 'uitgevlogen' jeugd in de tent te treffen.
Houdt de publicaties en het programmaboekje in de gaten voor het definitieve programma!