OPENING ONTMOETINGSRUIMTE ZORGCOÖPERATIE

Speciale Gast bij opening Ontmoetingsruimte op 28 november 2015
Het programma voor de opening van de ontmoetingsruimte is klaar. Het belooft een mooi feest te worden. Coördinatoren Tineke Brouwer en Willie Peters hebben samen met Ies van Bavel en Bernadien Smit van het bestuur alle voorbereidingen getroffen en ze rekenen op veel bezoekers. Vandaar dat gekozen is voor ontvangst in het voormalige Raadhuis om 15.00 uur. De officiële opening van de ontmoetingsruimte om 15.30 uur neemt een zeer speciale gast voor zijn rekening, zijn naam mogen we niet onthullen. “We beloven een feest voor jong en oud”, zegt Willie Peters. “In de ontmoetingsruimte hebben Jan Barnard en Edward Aghina foto’s, die door de heemkundekring beschikbaar gesteld zijn, opgehangen. Mooi om naar te kijken en mooi om over te praten. Maandag 30 november is de eerste dag dat de ontmoetingsruimte officieel in gebruik is. Vanaf die dag is iedereen van harte welkom op de vaste openingstijden:

Maandagmorgen van 10.00-12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Vervoer in de decembermaand
December staat voor de deur en dat is een maand met veel activiteiten: Kerstconcerten, kerstmissen, de Brabantse avond in Demen. Het cluster Vervoer, aangevoerd door Ad de Louw biedt aan om leden te brengen en te halen. Geen Vervoer kan dus niet de reden zijn om een december activiteit te moeten missen.

Clusters actief
Ondertussen draait de zorgcoöperatie gewoon door. Bemiddeling loopt via de coördinatoren. Wie een beroep wil doen op een van de diensten van de zorgcoöperatie en iedereen die een dienst wil aanbieden, hoeft de betreffende coördinator maar te bellen. Die coördinator bemiddelt tussen vraag en aanbod.

Boodschappen doen en medicijnen ophalen
Rini Arts 06-57 32 44 84
Henk v.d. Giessen: 0486-413 318

Klussen
Wim Kuijpers 0486-411 135

Ontmoeten
Willie Peters 06-52 59 29 94
Tineke Brouwer 0486-416 634

Vervoer
Ad de Louw 0486-411 192 of 06-51 72 96 76

Meer informatie bij
Evert van Schoonhoven, secretaris tel 06-53 87 25 80
Jelle Massink, penningmeester 06-20 40 75 36
André Megens, voorzitter 06-24 64 47 55

E-mail: zorgcooperatieravenstein@gmail.com

IBAN: NL16 RABO 0306393182 Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein