Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 7 mei 2019 wordt u bijgepraat over de volgende onderwerpen:

  • Vidi Reo
  • Kerk en pastorie
  • Woonwensen
  • Woningbouw
  • Boerenbond
  • Raadhuis
  • Sport
  • Mobiliteit
  • Thema-avond alcohol en drugs

Ook deze keer is er weer een spreekrecht voor het publiek over punten die niet op de agenda staan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit voor de vergadering even melden bij de voorzitter.

De vergadering is in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in de kernen van Ravenstein. Des temeer een reden om de vergadering bij te wonen.

De dorpsraadvergadering begint om 20.00 uur in het Raadhuis in Ravenstein. Klik hier voor de volledige agenda.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein,
Mari van Roosmalen (voorzitter)