OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD RAVENSTEIN VAN 16 MEI KOMT TE VERVALLEN

De openbare vergadering van de dorpsraad Ravenstein op 16 mei komt te vervallen. Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van de vergadering m.b.t. woningbouw en toerisme.

Wij hopen u te mogen begroeten op de eerstvolgende openbare vergadering.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein, Wil Princen (voorzitter)