Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein

Wat zijn wij blij dat de maatregelen omtrent het COVID-19 virus weer worden versoepeld per 25 september 2021. Dit geeft ons als dorpsraad weer de gelegenheid om een openbare vergadering te beleggen.

Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen en wel op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur in Onder d’n Plag in Demen.

Tijdens de openbare vergadering wordt u bijgepraat over de volgende onderwerpen:

1. Vidi Reo
2. Kerk en Pastorie
3. Woningbouw, o.a. Kolkske, Klooster, Hooghuis, Stationskwartier
4. Sport
5. Mobiliteit, o.a. A50, Dorpenweg en Maasdijk
6. Thema-avond alcohol en drugs
7. Raadhuis
8. Toegekende subsidies

Uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld voor het stellen van vragen.

De vergadering is in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in de kernen van Ravenstein. Des temeer een reden om de vergadering bij te wonen. De dorpsraadvergadering begint om 20.00 uur in Onder d’n Plag in Demen.

Onder het menu agenda en verslagen kunt u beide downloaden.

CORONABEWIJS
In overleg met Onder d’n Plag is het volgende afgesproken:

De vergadering is in een aparte ruimte waar de koffie en thee naar toe wordt gebracht.
Hiervoor hoeft dus GEEN Coronabewijs controle te worden uitgevoerd!!
Wanneer u tussentijds of na afloop van de vergadering naar de Horecagelegenheid willen binnen Onder d’n Plag zal er WEL een Coronabewijs controle plaats vinden.