Ontwerpplan Bolwerkroute

De bolwerkroute bestaat uit acht projecten binnen en acht projecten buiten de grachten. De concrete aanleiding voor ontwerpplan bolwerkroute was dat de bolwerken nauwelijks nog als voormalige vestingwerken te herkennen zijn. De samenhang tussen de verschillende onderdelen zijn in de loop van de tijd vertroebeld. Streven om het kwaliteitsniveau van de binnenstad door te zetten in de bolwerken en de bolwerken weer herkenbaar te maken.
Er zijn grote verschillen tussen de binnen- en de buitenzijde van de grachten. De binnenzijde is verkaveld en de buitenzijde is grotendeels openbaar. De functies van het scoutinggebouw en de sportvelden blijven zoals ze zijn.

Visie van de bolwerken:

·         Het romantische park en het militair bolwerk zodoende bij elkaar brengen dat beide voldoende tot hun recht komen.
·        De bolwerken geheel in originele staat herstellen zal niet lukken.
·         De vormgeving van de gracht wordt zacht van binnen en hard van buiten.
·         Het herstellen van onderdelen en meer eenheid brengen.

Onderstaand een aantal deelprojecten buiten de grachten:

·         Het water in de dode arm breder maken en hier een fontein aanleggen zodat er beweging in de dode arm komt.
·         Verbeteren van het trapje.
·         De paden op elkaar laten aansluiten.
·         Hagen van ongeveer 1,70 meter hoog om de volkstuinen plaatsen zodat de rommel uit het zicht valt.
·         Een haag om het scoutinggebouw plaatsen.
·         Voorstel tot het keimen van de gevel van het scoutinggebouw.

De gehele presentatie is hieronder terug te vinden