ONTMOETINGSRUIMTE ZORGCOÖPERATIE RAVENSTEIN “ONS MOET” GEOPEND DOOR SINTERKLAAS

Sinterklaas zou onze goedheiligman niet zijn als hij niet, als een ware onderwijzer, een lesje Nederlands gaf. De opening van de ontmoetingsruimte van Zorgcoöperatie Ravenstein greep de Sint aan om zijn gehoor uit te leggen waar het woord ‘ontmoeten’ vandaan komt. In de trouwzaal van het voormalig Raadshuis sprak hij: “Ontmoeting is eigenlijk een Brabants woord. Koffie, thee, koekjes het waren echt dingen van “Ons Moet”. De gezelligheid, de laagdrempeligheid, gastvrijheid zijn echt “ons moet d’r ding”. Je begrijpt wel: wanneer je dat wat sneller uitspreekt en na enige verbastering is dat geworden: ‘ontmoeting’”, sprak de Sint en vervolgde “Ik mag jullie uitnodigen om mee te gaan naar een ruimte voor echte “ons-moet-der dingen”. Ik zou zeggen we gaan naar “Ons Moet”. Het hele gezelschap volgde de Sint.

Buitengekomen overhandigde Zwarte Piet een pakje aan de initiatiefnemers van het eerste uur. Nelly van Demen van de KBO en Karin Sutherland van de Dorpsraad kregen zo de sleutel van de ontmoetingsruimte. De vele gasten namen vervolgens een kijkje in “Ons Moet”. “Een rondje om de tafel en dan terug naar het Raadhuis, want we hebben nog veel te doen”, gebood de Sint, iedereen gehoorzaamde braaf.

Sleuteloverdracht
Nelly van Demen en Karin Sutherland gaven de voorgeschiedenis weer. Aanleiding voor de oprichting van de Zorgcoöperatie vormden signalen van huisartsen over vereenzaamde mensen in onze gemeenschap. Twee informatieavonden zijn georganiseerd, een enquête uitgevoerd en het werken in clusters was geboren. Inmiddels was een stuurgroep in het leven geroepen, die de randvoorwaarden voor de huidige vereniging heeft geschapen. In juli jl. is het huidige bestuur aan de slag gegaan en de vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein opgericht. “We zijn heel blij dat de ontmoetingsruimte nu open is, en feliciteren jullie hartelijk”, aldus Karin Sutherland. Nelly van Demen droeg de sleutel van “Ons Moet” over aan Bernadien Smit, bestuurslid en actief met de ondersteuning van de clusters. “We wensen jullie heel veel succes met alle werkzaamheden die ervoor zorgen dat jongeren en ouderen in Ravenstein en omgeving zorg voor elkaar hebben”

Openingstijden
Voorzitter André Megens dankte Sinterklaas en prees de initiatieven van Nelly, Karin en de andere betrokken van de voormalige stuurgroep. Hij ging kort in op de stand van zaken:

“ Nagenoeg alle mensen die ooit op een lijst stonden, zijn bezocht. We hebben nu ruim 200 leden, en we groeien iedere dag. Dankzij een subsidie van de Dorpsraad en van de KBO is de vereniging gaan draaien en we verwachten binnenkort goed nieuws van de gemeente Oss over de aangevraagde startsubsidie. Verder doen we zoveel mogelijk met gesloten beurs. Leden leveren diensten aan elkaar of aan de vereniging. Inmiddels zijn mensen vervoerd, boodschappen gedaan en klussen opgeknapt, en hebben we nu “Ons Moet”. Sinterklaas is tenslotte luidkeels toegezongen: “Dag Sinterklaasje”!

“Ons Moet” is vanaf nu in elk geval elke maandagmorgen van 10.00- 12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 uur- 16.00 uur geopend. Adres: Markstraat 15(Fiezie) hoek Lombardstraat.

Vervoer
December is een maand met veel activiteiten: Kerstconcerten, kerstmissen, de Brabantse avond in Demen. Het cluster Vervoer, aangevoerd door Ad de Louw biedt aan om leden te brengen en te halen. Geen Vervoer kan dus niet de reden zijn om een december activiteit te moeten missen.

Clusters actief
Wie een beroep wil doen op een van de diensten van de zorgcoöperatie en iedereen die een dienst wil aanbieden, hoeft de betreffende coördinator maar te bellen. Die coördinator bemiddelt tussen vraag en aanbod.

Boodschappen doen en medicijnen ophalen
Rini Arts 06-57 32 44 84
Henk v.d. Giessen: 0486-413 318

Klussen
Wim Kuijpers 0486-411 135

Ontmoeten
Willie Peters 06-52 59 29 94
Tineke Brouwer 0486-416 634

Vervoer
Ad de Louw 0486-411 192 of 06-51 72 96 76

Meer informatie bij
Evert van Schoonhoven, secretaris tel 06-53 87 25 80
Jelle Massink, penningmeester 06-20 40 75 36
André Megens, voorzitter 06-24 64 47 55

E-mail: zorgcooperatieravenstein@gmail.com

IBAN: NL16 RABO 0306393182 Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein