Ons Welzijn staat voor u klaar

Uden, 19
maart 2020 -
Het coronavirus heeft Nederland
in z’n greep. Dit baart ons zorgen, en doet ons vooral meeleven met alle
ouderen, zieken en andere kwetsbaren. Als samenleving staan wij hierin gezamenlijk voor een
grote opgave.

Wij
blijven helpen
Wij doen wat mogelijk is wanneer onze
medemens er zelf (even) niet uitkomt. Voor alle inwoners in het algemeen, en
voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder, zijn wij er in de vorm van aandacht, hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld als mensen behoefte hebben aan een luisterend
oor, in de knel zitten of angstig zijn. Wij kunnen ook dagelijks contact hebben met mensen indien nodig.

Heeft u zelf hulp nodig of wilt u iets betekenen voor een ander?

Bel ONS welzijn via 088 – 3742525

Extra inzet en samenwerking
Erop af - Alle activiteiten, bijeenkomsten en ontmoetingsmomenten in de wijk zijn gestopt, scholen zijn voorlopig gesloten en mensen werken zoveel mogelijk thuis. Dit heeft gevolgen voor mensen zoals b.v. eenzaamheid en extra druk op de thuissituatie. ONS welzijn wil dit niet laten gebeuren. Wij nemen proactief contact op met gezinnen en mensen die door deze situatie nu eventueel extra kwetsbaar zijn of belast worden. Zij overleggen wat passende oplossingen zijn en welke initiatieven de gemeenten kunnen doorzetten in de wijken of gemeenten.

Coördinatie van vrijwilligersinitiatief - In samenwerking met gemeenten en vrijwilligers, coördineert ONS welzijn het vrijwilligersinitiatief in wijken. Er ontstaan mooie initiatieven van inwoners die iets willen betekenen voor hun medemens. ONS welzijn neemt contact op met deze initiatiefnemers. Zij helpen hen met het toepassen van de geldende veiligheidsafspraken en vragen of zij ondersteuning kunnen gebruiken.

Maaltijdvoorziening - ONS welzijn is met diverse samenwerkingspartners, betrokken bij de maaltijdvoorziening van mensen via de Eetpunten en de Maaltijdservice aan huis. De Eetpunten in onze regio zijn gesloten, maar de maaltijdbezorging aan huis gaat door. Lukt het mensen niet om op een andere manier een maaltijd te verkrijgen, dan denken wij mee om iets te regelen in de eigen omgeving. Ook kan een thuisbezorgde maaltijd dan bijvoorbeeld een oplossing zijn.

Met deze inzet vanuit ONS welzijn kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Meer dan ooit werkt ONS welzijn daarin samen met vrijwilligers, gemeenten en onze samenwerkingspartners om er te zijn voor wie dat nodig heeft.
www.ons-welzijn.nl