Online platform Bulder.nu maakt mening jongere inwoners zichtbaar

Op 2 oktober werd het online platform BULDER.nu gelanceerd. Het platform is bedoeld om de mening van jongeren uit Ravenstein, Huisseling en Over d’n Dam zichtbaar te maken en is een initiatief van enkele enthousiaste ‘jonge’ inwoners die elkaar regelmatig troffen op informatieavonden of dorpsraadsvergaderingen. “Bij dit soort gelegenheden wordt de mening van de gemeenschap gepeild, maar is de ‘oudere garde’ vaak sterk vertegenwoordigd. Terwijl de mening van de jongere generatie, zeker als het over ontwikkeling en de toekomst gaat, minstens zo belangrijk is. Voor ons aanleiding om op zoek te gaan naar een manier om de stem van deze groep te laten horen en sterker mee te laten wegen in de besluitvorming”, aldus René Theunissen, voorzitter van Stichting BULDER.nu.

BULDER.nu richt zich op iedereen die zich ‘jong’ en betrokken bij Ravenstein, Huisseling en Over d’n Dam voelt. Leeftijd en woonplaats spelen hierbij geen rol. “Er zijn veel redenen voor (oudere) jongeren om zich niet of nauwelijks te laten zien bij dorpsraadsvergaderingen, informatieavonden of andere politieke aangelegenheden. Tijd is er daar één van. Om deze groep meer te betrekken bij alles wat er leeft en speelt, moesten we dus op zoek naar een eenvoudig communicatiemiddel. Door jongeren via een online platform mee te laten ‘bulderen’ geven we hen op een leuke, laagdrempelige manier een stem.”

Op BULDER.nu kan iedereen die graag mee wil ‘bulderen’ een gratis account aanmaken, waarna er heel eenvoudig en snel gereageerd kan worden op stellingen en peilingen die aansluiten bij actuele onderwerpen. “De eerste staat inmiddels ‘live’ en is vooral bedoeld om de mening van de jongeren te peilen. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk voor nu en de toekomst van Ravenstein? Woningbouw, sport en bewegen, ontspanning en cultuur? Op 18 oktober sluit de eerste stelling. Alle stemmen worden vervolgens gebundeld en gepresenteerd aan de bij het onderwerp betrokken belanghebbenden. Vaak zal dat in ieder geval gemeente Oss zijn. Ons initiatief werd al eerder ‘wereldkundig’ gemaakt en wordt inmiddels enthousiast gedragen door het college van B&W en de Dorpsraad Ravenstein. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat we met BULDER.nu ook écht iets kunnen bereiken en het verschil kunnen maken”, sluit bestuurslid Claire Sanders af.

De eerste stelling staat open! Inschrijven en meestemmen kan nu via de website Bulder.nu De gezichten achter BULDER.nu zijn: