Onderzoek woningbouwlocaties Ravenstein

Dorpsraadvergadering 6 november 2012 / 20.00 uur / Vidi Reo

 

De gemeente Oss heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouwlocaties in Ravenstein, Huisseling en Deursen.

Het resultaat van dit onderzoek wordt op dinsdag 6 november a.s. tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad Ravenstein door de gemeente gepresenteerd.

In het rapport worden onder andere genoemd de locaties De Kolk (gemeentewerf), de Bleek, uitbreiding Veerkamp, de Hoge Graaf (sporthal) en ’t Kempke/tenniscomplex.

 

De dorpsraad heeft aan de gemeente reeds een eerste reactie gegeven, die in de vergadering opnieuw besproken zal worden. Daarnaast heeft de dorpsraad nog enkele voorstellen, die op 6 november aan de aanwezigen zullen worden voorgelegd.

 

Kortom, een belangrijke vergadering voor inwoners van Ravenstein.

Vanwege de verwachte grote belangstelling wordt de vergadering gehouden in Vidi Reo.

Aanvang: 20.00 uur.