Ondernemersenquête over gevolgen Corona

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis grote gevolgen. De gemeente Oss wil graag weten wat die gevolgen precies zijn en welke steun ondernemers daar bij nodig hebben. Daarom is er nu de Ondernemersenquête Corona.  Ondernemers kunnen de digitale enquête tot en met donderdag 28 mei 2020 invullen op www.oss.nl/bedrijven.

Wat willen we weten?
In de enquête vraagt de gemeente Oss welke invloed de coronacrisis heeft op het bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daar bij helpen. Zo kan de gemeente Oss beoordelen wat wij kunnen doen ondernemers de komende tijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Omdat de situatie erg veranderlijk is, herhalen wij deze ondernemersenquête voorlopig iedere maand. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Frank den Brok, wethouder economie: ‘De Ondernemersenquête Corona stopt de thermometer in de Osse economie, voorlopig elke maand. Die informatie is heel belangrijk om ondernemers op maat te kunnen helpen. Ook zijn wij benieuwd naar de nieuwe markten of samenwerkingen die ondernemers ontdekken in deze crisis. Ik roep daarom alle ondernemers – groot en klein - op om de enquête in te vullen. Uw informatie is belangrijk!’

Waarom deze enquête?
Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Zij zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom willen we weten hoe het gaat met Osse bedrijven. De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor veel ondernemers en voor de lokale economie. Grote groepen ondernemers zijn direct of indirect getroffen door maatregelen om het coronavirus te stoppen. Voor andere ondernemers komt naar verwachting later de klap. In enkele gevallen draaien ondernemers een goede omzet of ontdekken zij nieuwe markten of verdienmodellen.

Frank den Brok, wethouder economie: ‘De eerste twee maanden van de crisis waren we vooral bezig om  ondernemers te ondersteunen bij hun vragen en verzoeken voor aanvullende bijstand. Nu gaan we naar een nieuwe fase. Veel bedrijven gaan deze week of op 1 juni weer aan het werk. Andere moeten wachten tot 1 september. Voor velen is het de vraag of de 1,5 meter economie genoeg oplevert. De industrie draait nu nog door, maar veel wijst er op dat daar de klappen later komen. Het blijft een onduidelijke en zorgelijke tijd.’