NIEUWS ZORGCOÖPERATIE RAVENSTEIN

De laatste maanden zijn flinke stappen gemaakt bij het realiseren van onze Zorgcoöperatie. Met dit nieuws willen wij jullie hiervan op de hoogte stellen.

In tegenstelling tot wat de naam “Zorgcoöperatie” doet vermoeden worden wij een vereniging met leden die via de ledenvergadering de zeggenschap hebben.

Na diverse constructieve gesprekken met potentiële bestuursleden is de stuurgroep blij met de vorming van een eerste bestuur voor onze nieuwe vereniging dat per 1 juli het takenpakket zal overnemen van de stuurgroep. De leden van de stuurgroep blijven uiteraard in de eerste fase op afroep beschikbaar om het bestuur daar waar nodig te ondersteunen. Dit bestuur zal functioneren totdat op een over een aantal maanden uit te schrijven ledenvergadering het definitieve bestuur door de leden zal worden benoemd. Het eerste bestuur bestaat uit de volgende personen:

André Megens, Ies van Bavel, Maarten Smulders, Evert van Schoonhoven, Jelle Massink en Bernadien Smit.

De website en de huisstijl zijn in ontwikkeling. Na oprichting van de vereniging en bekrachtiging door het nieuwe bestuur zullen zij in werking worden gesteld.

Vanaf de eerst bijeenkomsten van de zorgcoöperatie werd duidelijk dat er bij de bewoners van Ravenstein en omliggende dorpen, behoefte is aan een aantal hand en span diensten. We hebben deze diensten geclusterd en zijn tot de volgende indeling gekomen. Vervoer, Klussendienst, Boodschappendienst, Ontmoeten, en een groep Algemeen. Ieder cluster heeft een of meer coördinatoren.

De ontmoetingsruimte is een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket. Ligging en bereikbaarheid, maar ook sfeer, uitstraling, mogelijkheden voor activiteiten en zeker ook de betaalbaarheid zijn belangrijke criteria daarbij. Besloten is om de ontmoetingsruimte tijdelijk te huisvesten in het Raadhuis totdat de keuze voor de definitieve locatie is gemaakt. Een feestelijke opening van de tijdelijke ontmoetingsruimte wordt gepland in september. Hierover zal nog nader bericht volgen.

Vanaf 1 juli zal het nieuwe bestuur de zaken behartigen. Communicatie kan via e-mail adres:

zorgcooperatieravenstein@gmail.com

Met vriendelijke groet
Stuurgroep Zorgcoöperatie Ravenstein