NIEUWS UIT DE DORPSRAAD RAVENSTEIN

Tijdens de openbare vergadering van 7 okt j.l. werd er gesproken door Carlo van Erp, wijkagent over de veiligheid in Ravenstein en de kernen. Tevens doet Carlo een oproep om mee te werken aan het witte voetenplan. Meer informatie hierover kunt u zien via de uitzending van Omroep Walraven en binnenkort zal er een oproep plaatsvinden op onze website en via de kabelkrant van Omroep Walraven.

Ook werd er gesproken over het nieuwe hondenbeleid. Rudi Schleedoorn van de gemeente Oss heeft het een en ander uitgelegd over het nieuwe hondenbeleid. Omroep Walraven heeft een kort interview met hem gehad na zijn presentatie tijdens de openbare vergadering. Zie hiervoor de opname van Omroep Walraven.

Als laatste heeft Willem van Hoogstraten een oproep gedaan voor het werven van nieuwe leden van de dorpsraad Ravenstein. In november zit de termijn van de huidige dorpsraad er weer op en moet er een nieuwe raad komen. Officieel treden dan de huidige dorpsraadsleden af. Enkele leden hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn (in dit geval 3 jaar). Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden die zitting willen nemen in de nieuwe dorpsraad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem van Hoogstraten via telefoonnummer 14 0412 of spreek een van de dorpsraadleden aan.