Mobiliteit A50

In de dorpsraadsvergadering van 5 oktober jl. is aangekondigd dat er op 10 november een bijeenkomst in Vidi Reo zou zijn over de A50. Helaas moeten wij mededelen dat deze bijeenkomst niet door gaat. Het onderzoek naar de verschillende oplossingsrichtingen heeft vertraging opgelopen. Daarom heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen naar een later tijdstip.

De dorpsraad is op zoek naar mensen die mee willen denken of die vanuit het verleden met deze materie van de A50 te maken hebben gehad. Deze mensen kunnen zich melden bij Gerald van Huisseling (gerald@dorpsraadravenstein.nl) of Hein Peters (hein@dorpsraadravenstein.nl)