Lucia Ravenstein – Beleving Bezieling Bezinning

Maandag 15 juni was om 17 uur live te zien via Facebook wat de toekomst is van de St. Luciakerk, de pastorie en tuin.  De St. Luciakerk in Ravenstein is al jaren het onderwerp van gesprek. Vanwege technische storingen is deze monumentale, in barokstijl gebouwde kerk sinds 2016 gesloten. Tot verdriet van vele inwoners van Ravenstein. Het heeft dan ook erg lang geduurd waarop het moment daar is om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de St. Luciakerk, de pastorie en de tuin. Nu is er dan eindelijk meer duidelijkheid gekomen.

De St. Luciakerk, de pastorie en de tuin worden verkocht aan Stichting Anna Lucia Ravenstein, waarvan de hoofddoelstelling is, het uitvoering geven aan het beleid en de visie voor het in stand houden, beheren en exploiteren van de voormalige Sint Luciakerk te Ravenstein. 

De stichting geeft richting aan de ontwikkeling en invulling van maatschappelijke, culturele en commerciële activiteiten en zal deze met meerdere stakeholders in eigen beheer uitvoeren.

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.stichtinglucia.nl