Informatiebijeenkomst over ontwikkeling Stationskwartier

Op woensdag 28 juni is een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het Stationskwartier Ravenstein. Deze begint om 19.30 uur in Vidi Reo, Van Kesselplaats 2, 5371 AX Ravenstein.
U hoeft zich niet aan te melden.

Wijziging plan Stationskwartier
Tijdens de eerste informatiebijeenkomst in februari 2022 hebben we een concept
stedenbouwkundig plan laten zien. Later is uit onderzoeken gebleken dat we dit plan moesten
aanpassen. Dat hebben we nu gedaan. De input die wij eerder van de bewoners van
Ravenstein ontvingen is ook nu weer zoveel mogelijk meegenomen. Wij vertellen u graag
waarom we het stedenbouwkundig plan aanpasten. En laten u graag zien hoe het nieuwe
concept stedenbouwkundigplan er uit ziet.

Programma
19.15 uur inloop
19.30 uur welkom door wethouder Sydney van den Bergh
19.40 uur Toelichting plan Stationskwartier
20.15 uur Mogelijkheid om nieuw concept plan Stationskwartier te bekijken, vragen te stellen
en uw reactie te geven.
21.00 uur einde bijeenkomst

Kunt u niet?
Kunt u op woensdag 28 juni niet komen? Het aangepast concept plan Stationskwartier en
overige informatie staan vanaf 29 juni op de website www.oss.nl/stationskwartierravenstein. Deze info zal ook gedeeld gaan worden op de site van Dorpsraad Ravenstein

Graag tot woensdag 28 juni om 19.30 uur in Vidi Reo!

Met vriendelijke groet,
Anne Zaadnoordijk
Projectleider locatie ontwikkeling