Informatiebijeenkomst over de toekomst van de St Luciakerk Ravenstein

Zoals bekend is de toekomst van de St Luciakerk in Ravenstein al enkele jaren onderwerp van gesprek. Deze monumentale, in barokstijl gebouwde kerk is door technische problemen sinds eind 2016 gesloten. Wij hebben eerder bekend gemaakt dat we deze kerk aan de eredienst willen onttrekken en verkopen. Ook de pastorie staat te koop. Daarvoor zijn in de afgelopen tijd de benodigde stappen gezet. Die hebben inmiddels tot uitkomsten geleid.

Nu is het moment gekomen dat wij duidelijkheid kunnen geven over de toekomst van de St Luciakerk, de pastorie en de tuin. Dit onderwerp heeft veel aandacht gekregen in Ravenstein. Daarom hadden wij dit het liefste toegelicht in een openbaar toegankelijke bijeenkomst in Ravenstein. Dit is door de Corona-maatregelen echter onmogelijk.  Om toch mogelijk te maken dat geïnteresseerden uit de eerste hand kunnen vernemen tot welke conclusies wij zijn gekomen, organiseren wij een openbare persbijeenkomst. Dat wil zeggen dat wij enkele media uitnodigen voor een bijpraatbijeenkomst, die wij digitaal toegankelijk maken voor geïnteresseerden die dit willen volgen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 juni aanvang 17.00 uur.   
Voor geïnteresseerden is dit te volgen via facebook.com/gemeenteoss/

Wij nodigen u graag uit deze bijeenkomst te volgen.

Het bestuur van parochie H. Johannes de Doper
Harrie Boot