Informatiebijeenkomst bouwplannen Stationskwartier

De gemeente Oss houdt op woensdag 25 januari a.s. een informatiebijeenkomst over de woningbouwplannen voor het Stationskwartier in Ravenstein. De bijeenkomst vindt plaats in Vidi Reo aan de Van Kesselplaats 2 in Ravenstein en start om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de plannen. Wat is er de afgelopen tijd allemaal gedaan en welke stappen worden de komende tijd gezet. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Kent u mensen die ook graag geïnformeerd worden over de plannen? Ook zij zijn van harte welkom op 25 januari.

In februari 2022 zijn de plannen voor woningbouw in het Stationskwartier voor het eerst gepresenteerd. Een verslag dat Omroep Walraven van die bijeenkomst maakte, vindt u op www.oss.nl/stationskwartierravenstein.

Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op met de gemeente Oss.