INFORMATIEAVOND BUITENSPEELDAG

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 1 maart is er een informatieavond over de Buitenspeeldag in Talentcentrum, Berghemseweg 8b te Oss. De avond begint om 19.30 uur en is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren.

Op woensdag 8 juni is het weer zover. Dan is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de gemeente Oss (inclusief dorpen en kernen). Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer.

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn (voorheen stichting Vivaan), in totaal doen een kleine honderd straten mee.

ONS Welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt middels de opbouwwerkers de straatcomités in wijken en kernen.

De informatieavond in het Talentcentrum, Berghemseweg 8b, begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

De informatieavond is vooral bedoeld voor mensen die nog iets meer willen weten over het organiseren van een buitenspeeldag.

Tijdens deze avond zal ook informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. Indien u naar de informatieavond wilt gaan en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u reeds vóór deze avond informatie en het vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit formulier dan ingevuld meenemen en inleveren.

De groepen die vorig jaar hebben meegedaan, ontvangen hiervoor automatisch een vergunning aanvraagformulier.

U vindt het Talentcentrum aan de Berghemseweg, achter de Visserskerk.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Carla Bloks, 0412-692080 of 0412-690200. carla.bloks@ons-welzijn.nl of Anita van Erp, tel. 088 3742525 per mail anita.vanerp@ons-welzijn.nl

Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 8 juni 2016!