Informatieavond Buitenspeeldag 18 februari 2020

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig
op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 18
februari is er een informatieavond over de Buitenspeeldag het Anton
Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, in Oss. De avond is bedoeld voor iedereen die
een Buitenspeeldag wil organiseren.

Op woensdag 10 juni is het Landelijke
Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss. Tijdens deze dag worden in heel
Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte
speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer
die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag
naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk
verkeer.

Op dinsdag 18 februari organiseert ONS welzijn een
informatieavond over de Buitenspeeldag in het Anton Jurgenshuis bij ONS
welzijn, Schadewijkstraat 6 te Oss (‘s avonds is hier gratis parkeren.

De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot
uiterlijk 21.30 uur. Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de
vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.
Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u
van harte uitgenodigd voor deze avond.

Indien u naar de informatieavond wilt komen en ons dit
tijdig mededeelt, sturen wij u reeds vóór deze avond, informatie en het
vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit formulier dan ingevuld meenemen en
inleveren. De groepen die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen automatisch een
uitnodiging en vergunningaanvraagformulier. Aanvraagformulieren voor de
buitenspeeldag kunnen ook worden gedownload via de website van ONS welzijn. www.ons-welzijn.nl

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss
georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen,
de gemeente en ONS welzijn, in totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS
welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene
informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt,
middels de sociaal werkers, de straatcomités in wijken en kernen.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar
aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Leontine Jansen of
Peter van der Poort, per e-mail buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl, tel. 088-3742525 

Wij hopen u te mogen begroeten om samen met u een heel
leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 10 juni 2019!