Informatie afvalinzameling ondergrondse containers 2021

Hoe zorg ik dat 10 stortingen per maand genoeg is?
10 stortingen per maand betekent dat u ongeveer 2 afvalzakken per week in de ondergrondse container kunt storten. Dat lijkt weinig, maar wist u dat u daarmee meer afval kunt weggooien dan inwoners die eigen containers hebben?

De meeste inwoners die de ondergrondse container gebruiken, hebben geen eigen GFT-container. Daar heeft gemeente Oss rekening mee gehouden toen zij het maximum van 10 stortingen hebben ingesteld. 10 stortingen per maand is ook zonder GFT-container voldoende volgens gemeente Oss. Daarbij is het wél heel belangrijk om ander afval zo goed mogelijk te scheiden. Denk aan: PBD, Papier, Glas en alle andere soorten afval die u gescheiden kunt inleveren. Kijk op de website van gemeente Oss voor een overzicht van alle soorten afval die u gescheiden kunt inleveren. Twijfelt u bij welk afval iets hoort? Zoek het makkelijk en snel op in de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Kan ik mijn GFT-afval scheiden?
Op dit moment kunt u GFT alleen scheiden als u een eigen GFT-container heeft. Heeft u geen GFT-container? Dan moet u het GFT in de ondergrondse container voor restafval gooien. Maar gemeente Oss wil graag dat iedereen in de toekomst zijn GFT-afval wél gescheiden kan aanbieden. Daarom starten ze in 2021 bij één inzamelroute een proef voor het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw. Gemeente Oss weet nog niet wanneer deze proef precies begint.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn afval niet gaat stinken?
Vooral etensresten gaan na een tijdje stinken in de vuilniszak, zeker als de temperaturen stijgen. Deze tips helpen tegen stank van vuilniszakken:

  • Strooi wat soda in de vuilniszak. Soda is heel geschikt om vieze geuren te absorberen.
  • Stop mottenballen in een oude panty(kous) in de afvalzak. Dit voorkomt ongedierte en stank.
  • Gebruik een extra geparfumeerd luierzakje om afval dat stinkt in weg te gooien. De zakjes zijn te koop bij drogisterijen.

Wat moet ik doen met luiers en incontinentiemateriaal?
Luiers en incontinentiemateriaal hoeven niet bij het restafval. U kunt dit gratis inleveren in speciale luiercontainers. In Ravenstein staat een luiercontainer bij Kinderdagverblijf De eerste stap (Stationssingel 8). Ook kunt u luiers gratis inleveren op het Duurzaamheidsplein Oss. Op deze pagina staan alle locaties waar u luiers kunt inleveren. Bekijk de locaties ook op de plattegrond in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl.

Goed om te weten: gemeente Oss onderzoekt dit jaar of zij meer luiercontainers in de gemeente kunnen plaatsen, zodat iedereen een container in de buurt heeft staan. Daarover hoort u later meer.

Waarom 10 stortingen per maand?
Het oude systeem van onbeperkt restafval storten was misschien fijner, maar er zijn twee belangrijke redenen waarom gemeente Oss 10 stortingen per maand heeft ingesteld:

  1. Het verwerken van restafval wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk om zo weinig mogelijk afval te hebben en restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo houden we de kosten voor iedereen zo laag mogelijk houden.
  2. Minder restafval moet om de landelijke doelstelling te halen.
    Er zijn landelijke doelstellingen bedacht voor afval:

  • Vanaf 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, en 75% van het huishoudelijk afval moet goed gescheiden zijn.
  • Vanaf 2025: maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar, en 85% van het huishoudelijk afval moet gescheiden zijn.

In Oss halen we deze doelstellingen nog lang niet: we zitten nu op 195 kg afval per inwoner per jaar, en 70% van dat afval wordt goed gescheiden.

Kortom: we moeten echt aan de bak om de doelstellingen te gaan halen. Dat betekent vooral: minder restafval inleveren en afval (nog) beter scheiden. Het maximum van 10 stortingen per maand helpt om deze doelstellingen te gaan halen.

Tips of hulp voor afval scheiden?
Wist u dat gemeente Oss een afvaladviseur heeft? Daar kunt u terecht voor hulp of tips om uw afval beter te scheiden. De afvaladviseur komt graag bij u langs. U kunt haar bereiken via afvaladviseur@oss.nl.

Meer info?
Kijk op oss.nl/afval voor alle info over de afvalinzameling en het nieuwe afvalbeleid in gemeente Oss