Hoornwerk Ravenstein

Via onderstaande link heeft u inzage in de raadsinformatiebrief, die onlangs naar de gemeenteraad van Oss is gestuurd. Hierin leest u informatie over de start van bodemonderzoeken op het bovenste Hoornwerk in het kader van het project Vidi Reo.

Mocht u de Raadsinformatiebrief willen delen met uw achterban of andere organisaties in Ravenstein, dan kunt u dat uiteraard doen.

Heeft u vragen, stuur een mail naar secretariaat@dorpsraadravenstein.nl

Raadsinformatiebrief Hoornwerk Ravenstein