Het Stationskwartier – Vraag en antwoord

In 2021 is de gemeente Oss gestart met de voorbereiding van woningbouwlocatie Stationskwartier:
de nieuwbouw van 300 woningen op drie locaties rondom het treinstation in Ravenstein. In
december 2021 was het concept-stedenbouwkundige plan voor de deelgebieden Sportvelden en
Bendelaar gereed. Vanwege de corona maatregelen destijds is er een online raadpleging georganiseerd waarop inwoners en andere belanghebbenden het plan van het Stationskwartier konden bekijken en hierop hun reactie konden geven. Later is het plan Stationskwartier nog toegelicht op de Thema-avond Wonen van de dorpsraad Ravenstein op 23 februari 2022 in VidiReo.

Aan de hand van de gegeven reacties en meningen is een document opgesteld waarbij allerlei onderwerpen worden behandeld. Door op onderstaande balk te drukken kan iedereen dit document inzien.

 

stationskwartier