HET ‘PULLEKE’ IN RAVENSTEIN IS TERUG

Er is weer een grenspaal geplaatst op de plek waar de gemeentes Ravenstein, Huisseling en Dieden in het verleden aan elkaar grensden. Dit gebeurde woensdag 24 november op initiatief van de Heemkundekring Land van Ravenstein. Het ‘pulleke’ werd in de volksmond verbasterd tot ‘polleke’. Vandaar de straatnaam Pollekespad. De grenspaal staat op de plek waar nu 't Laantje en het Pollekespad op de Stationssingel uitkomen. Deze locatie is vastgesteld op basis van een provinciekaart van 1865. Dit jaartal staat op de nieuwe paal.

Dat Huisseling aan Ravenstein grensde is niet verwonderlijk. Maar Dieden? In feite ging het om de gemeente Dieden, Demen en Neerlangel die in 1810 is gevormd bij een gemeentelijke herindeling door Napoleon. Daarvoor was Dieden een afzonderlijke heerlijkheid die hoorde bij de provincie Gelderland. Evenals Ravenstein werden in de Franse tijd de oude heerlijkheden opgeheven en naderhand bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd.

Op de provinciekaart van 1865 is te zien hoe grillig de grenzen liepen. Het kleine (qua grondgebied) Ravenstein lag ingeklemd tussen twee uitgestrekte gemeenten. Een kleine corridor scheidde Deursen en Dennenburg (in 1700 samengevoegd) van Ravenstein. Wanneer de grenspaal destijds is geplaatst is niet bekend. Wél dat hij in 1923 overbodig werd. In dat jaar viel het besluit om alle naburige gemeentes bij Ravenstein te voegen.

Foto's en tekst door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl