Het Mia Vervoort project

Het Mia Vervoort project is een
initiatief van het Solidariteitsfonds Oss, Met elkaar-Oss tegen armoede en de
Quiet Community Oss. Mia was bestuurder van deze stichtingen.

Het project is gebaseerd op
Solidariteit, Vertrouwen en Samenwerking binnen de Osse gemeenschap.

Het doel is om mensen, die in
acute nood komen in deze crisistijd, te voorzien van eten, medicijnen of
hulpmiddelen. Dit geldt ook voor ZZP-ers en ondernemers.

De financiële afhandeling
gebeurt via het Solidariteitsfonds. Betaling geschiedt binnen 48 uur, nadat de goedgekeurde
aanvraag binnen is bij het Solidariteitsfonds.

De Fondswerving loopt via de
Quiet Community Oss (Quiet Oss, maakt lawaai voor Mia). Het startbedrag van €10.000,=
is bijeengebracht door de 3 stichtingen. Gezamenlijk zullen zij verantwoording
afleggen. 100% van het geld wordt besteed aan de doelgroep.

Onder ‘aanvrager’ wordt
verstaan: Een inwoner van de gemeente Oss, die in acute nood verkeerd inzake
voeding, medicijnen of hulpmiddelen.

Onder ‘tussenpersoon’ wordt verstaan: Een persoon die
werkt of verbonden is aan een samenwerkingspartij van het Mia Vervoort
project.

Voor meer informatie klikt u hier