HELDER OVER ALCOHOL EN DRUGS

Alcohol en drugs zijn bij een aantal jongeren een probleem. In het verleden organiseerden de gemeenten Oss en Bernheze in samenwerking met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en de GGD Hart van Brabant jaarlijks een “Ouders-op-stap”- bijeenkomst in Partycentrum  Lunenburg in Loosbroek.

Tijdens die avond kregen de ouders van 15 t/m 17 jarigen informatie over deze problematiek en vooral over de vraag “hoe als ouder om te gaan met jouw kind”.

Dit jaar gebeurt het anders. Op maandag 11 april zal in het Cultureel Centrum de Pas in Heesch een interactief & informatief theaterprogramma plaatsvinden voor de ouders van 15 t/m 17 jaar. (19.30 – 21.30 uur).

Het Helder Theater speelt voorstellingen waarbij zij de toeschouwer actief betrekt. Acteurs maken lastige en spannende onderwerpen bespreekbaar. Tijdens zorgvuldig vormgegeven theater scènes gaan zij direct aan de slag met de meningen en suggesties uit het publiek. Na de voorstelling kunnen de ouders met vragen terecht bij de diverse informatiestands of met deskundigen in de foyer

De ouders krijgen handvatten hoe het onderwerp alcohol en drugs met hun kinderen bespreekbaar te maken en het stellen van regels en grenzen.

Deze avond is gratis!

Klik hier voor informatie om u aan te melden.