Gemeenteraad vergadert in het Gemeentehuis

Ook in coronatijd kiest de gemeenteraad van Oss er voor om in het gemeentehuis te vergaderen. Het overleg, bespreken van adviezen en het nemen van besluiten door de raad is van vitaal belang. Om het democratisch proces zo goed mogelijk te laten verlopen wil de gemeenteraad daarom fysiek bij elkaar blijven komen.

In de noodverordening staat dat de gemeenteraad fysiek mag vergaderen en is uitgesloten van het verbod op samenkomsten. 

Maatregelen
Natuurlijk treft de gemeenteraad de coronamaatregelen die het RIVM aangeeft. In het gemeentehuis kan de raad voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Er is een beperkt aantal mensen in een vergaderruimte aanwezig. En overal houdt iedereen de afstand van 1,5 meter aan.

Inwoners kunnen vergaderingen digitaal volgen
Inwoners kunnen niet bij vergaderingen aanwezig zijn. De vergaderingen blijven wel openbaar. Iedereen kan de vergaderingen digitaal volgen via www.oss.nl/bestuur .

Insprekers
Inspreken mag wel fysiek tijdens de vergaderingen. Insprekers kunnen op deze manier direct bevraagd worden over hun inbreng. Ook voor de insprekers gelden coronamaatregelen. Wilt u inspreken? Neem dan voor de vergadering contact op met de Raadsgriffie, raadsgriffie@oss.nl of bel 14 0412. U kunt de aanvraag doen tot 12.00 uur diezelfde dag.