Gemeente start met ‘Mijn buurt Oss’

Bewoners praten graag mee over wat er in hun straat of buurt gebeurt. Bijvoorbeeld om de buurt veiliger, groener of leuker te maken. De laatste tijd gebeurt dat meestal digitaal. Oss is daarom gestart met ‘Mijn buurt Oss’. Dat is een website waar bewoners samen ideeën kunnen uitwisselen en meedenken wat er nodig is en meedoen.

Een bewoner die een idee heeft voor de straat of buurt, kan dat op de site plaatsen. Het gaat om ideeën waar bewoners zelf mee aan de slag willen. Bewoners kunnen de ideeën van de buren bekijken en erop reageren. De wijkcoördinator kan helpen om de ideeën op te pakken. Bewoners kunnen ook informatie opzoeken over de grote werkzaamheden van de gemeente in een straat.

Voor meer informatie, kijk op www.mijnbuurtoss.nl