Geen uitreiking van Raafjes

Ieder jaar reikt de dorpsraad Ravenstein tijdens de Nieuwjaarsreceptie Raafjes uit aan mensen die zijn aangedragen door de inwoners van het dorpsraadgebied. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen receptie plaatsvinden.

Hierdoor vervallen de gebruikelijke feestelijke taferelen rond de uitreiking van een Raafje en hebben wij besloten om geen Raafjes uit te reiken. 

De dorpsraad wil wel graag in gesprek met de inwoners, waardoor men bezig is iets te organiseren tussen Kerst en Oud&Nieuw, mits de coronamaatregelen dit toestaan. Houdt hiervoor de social media en Omroep Walraven in de gaten.