Gebiedsvisie Bleek en Bovenste Hoornwerk is gewenst volgens Stichting Vestingwerken Ravenstein en Heemkundekring

Op 3 oktober is tijdens de ledenvergadering van de Heemkundekring een presentatie gehouden over het gebied Bleek en Bovenste Hoornwerk. Aanleiding hiervoor is het plan om het nieuwe Vidi Reo op het hoornwerk te realiseren. Een vijftal leden van de Heemkundekring hebben een alternatief uitgewerkt op een andere locatie in het gebied. In de aanloop naar de ledenvergadering hebben zij dat voorgelegd aan 3 bestuursleden van Stichting Vestingwerken (die tevens lid zijn van de Heemkundekring). Deze 8 Heemkundekring leden hebben gezamenlijk geconcludeerd dat, voor het gehele gebied Bleek en Bovensten Hoornwerk, een samenhangende gebiedsvisie noodzakelijk is. Op basis van de gebiedsvisie is dan veel beter te onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om meer budget vrij te maken voor het gemeenschapshuis èn de historisch inpassing daarvan in het gebied. De leden van de Heemkundekring hebben ingestemd met het advies om bij de gemeente Oss aan te dringen op het opstellen van de gebiedsvisie. Roel Augusteijn (namens de Heemkundekring) en Ton Buijink (namens Stichting Vestingwerken) gaan dit bespreken met gemeente Oss. Klik hier voor de presentatie.