Expositie Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein (KAR) in de Garnizoenskerk 22 t/m 31 juli 2022

Van de 11e tot de 18e eeuw waren “gilden”
beroepsverenigingen van ambachtslieden die
drie doelen hadden. Ze wilden de kwaliteit van
het scheppende werk hoog houden, hun leden
beschermen en als collega’s gezellig onder
elkaar zijn. Door de industriële revolutie en de
informatisering zijn gildes langzamerhand
verdwenen. Massaproductie werd de norm en
het “ambacht” verdween. Een groep
kunstzinnige en ambachtelijke ondernemers
heeft het Kunst- & Ambachtsgilde Ravenstein
opgericht in 2016 en daarmee het concept van
het gilde nieuw leven ingeblazen. Handwerk en
vakmanschap is terug op de kaart gezet! Leden
van het gilde tonen recent werk.

Openingsdagen: 22, 23, 24 en 29, 30, 31 juli

De expositie is op die dagen geopend 11 tot 17 uur