Eerste toekenningen Cultuurfonds Amateurkunst

Sinds oktober 2020 heeft Oss een Cultuurfonds Amateurkunst. De vijf professionele culturele organisaties van de adviescommissie hebben de eerste aanvragen uit het fonds toegekend. Zij zijn enthousiast over de projecten van stadsharmonie KVA en toneelvereniging Internos.

Toneel met, voor en door jongeren
Toneelvereniging Internos deed een projectaanvraag voor een jeugdproductie met, voor en door Osse jongeren. De commissie is enthousiast over de stap die Internos zet en is van mening dat teksttoneel voor de doelgroep 12 tot 18 jaar een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Oss. Internos en Theater de Lievekamp werken samen aan dit project.

Nieuwsjaarsconcert nieuwe stijl
Stadsharmonie KVA slaat een nieuwe weg in met het nieuwjaarsconcert en vraagt daarvoor steun van het cultuurfonds. Het nieuwjaarsconcert gaat door corona dit jaar niet door op de gebruikelijke wijze. Daarom gaat KVA het concert uitzenden. Dat geeft ook mogelijkheden om nieuw publiek aan te trekken. KVA werkt samen met Theater de Lievekamp, Muzelinck en bibliotheek Maasland.

Waarom dit fonds voor amateurkunst?
De gemeente Oss wil vernieuwing van de amateurkunst. Daarvoor is er voor de komende drie jaar het Fonds Amateurkunst Oss met een bedrag van € 90.000 voor subsidies in de amateurkunst. Voorwaarde om subsidie te krijgen, is samenwerking met een van de vijf grote professionele culturele organisaties in de gemeente Oss: theater De Lievekamp, Muzelinck, Bilbiotheek en stadsarchief, cultuurpodium de Groene Engel en Museum Jan Cunen.

Het idee is dat het project én de culturele organisatie er allebei belang bij hebben om interessante projecten te ondersteunen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het project bijdraagt aan actieve deelname aan kunst en cultuur of aan de vergroting van het publiek voor amateurkunst.

Volgende ronde
De volgende beoordeling van aanvragen is op 27 januari 2021. Plannen indienen kan via cultuurfonds@oss.nl. Meer informatie op www.oss.nl/cultuurfonds.