DRUKBEZOCHT WERKBEZOEK HUISSELING

Op 11 april j.l. werd er in de wijk Huisseling een werkbezoek georganiseerd door de dorpsraad en de gemeente Oss.

De bedoeling van deze avond was het inventariseren van eventuele verbeteringen in de wijk, zodat de leefbaarheid nog beter wordt. De aanwezigen kregen allemaal een enquêteformulier waar ze hun ideeën op kwijt konden en suggesties konden toevoegen. Er werd een verzoek gedaan om zitting te nemen in de bewonersgroep.

We werden goed ontvangen in Den Achterhof in Huisseling. Zo’n 40 bewoners waren aanwezig. Diezelfde avond werden er al een aantal formulieren ingeleverd. Er kwamen ook wat suggesties op tafel. Een van de onderwerpen die erg spelen in Huisseling is de veiligheid. De dorpsraad heeft afgesproken een aparte avond te gaan organiseren over veiligheid voor de inwoners van Huisseling.

Was u deze avond aanwezig en heeft u de enquête nog niet ingeleverd, dan kunt u deze uiterlijk 29 april in de brievenbus doen bij Den Achterhof. Bent u niet in het bezit van een enquêteformulier en wilt u er toch graag een hebben, stuur dan een mailtje naar Jacqueline vd Waarden, jacqueline@dorpsraadravenstein.nl

Over 4 tot 6 weken zijn alle formulieren geclusterd en wordt de bewonersgroep uitgenodigd om samen met voornoemde aanwezigen, op een zaterdag een wijkschouw te houden, om de problemen te bekijken en af te spreken hoe op te lossen.

Let wel: als er geen bewonersgroep gevormd wordt, wordt er ook niets gedaan. Wij hebben de inzet van de bewoners nodig om samen de wijk leefbaarder te maken.