DORPSRAAD VRAAGT RAVENSTEINSE INPUT

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 15 september 2015 om 20.00 uur vraagt de dorpsraad om Ravensteinse input voor het bezoek van B&W en over het thema recreatie en toerisme.

Tevens wordt er op deze avond een toelichting gegeven door wethouder van der Schoot over de stand van zaken m.b.t. woningbouw.

Vervolgens wordt er een toelichting gegeven over de bereikbaarheid van Ravenstein en de dorpen i.v.m. de werkzaamheden aan de Dorpenweg.

Op deze avond wordt er ook gesproken over het vervolgtraject van de voorzieningenkaart.

Uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld voor het stellen van vragen, na elke toelichting die er gegeven wordt.

Allemaal onderwerpen die in het belang zijn voor de inwoners van Ravenstein en de kernen.

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Oude Raadhuis in Ravenstein, St. Luciastraat 2. De volledige agenda vindt u onder het kopje vergaderingen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelfstandig de trap op te lopen, dan kunt u gebruik maken van de traplift.