DORPSRAAD RAVENSTEIN VERGADERT OVER AANPASSINGEN VAN HET CENTRUM EN HET SOCIAAL DOMEIN

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 27 juni, zal Ron Berben, gebiedsbeheerder gemeente Oss u iets vertellen over de aanpassingen van de Kasteelsepoort en het aanleggen van een trap.

Verder zal de Adviesraad Sociaal Domein Oss een presentatie komen geven. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over zorg en sociale voorzieningen.

Hart voor Oss geeft een presentatie over AED’s, de AED-drone en HartslagNu met EHBO apps. Hun missie is: “Iedereen verdient een tweede kans, na een hartprobleem, in welke orde dan ook” .

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpsraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Raadhuis, St. Luciastraat 1 te Ravenstein.

Voor de volledige agenda klikt u hier

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein, Wil Princen (voorzitter)