Derde Osse ondernemersenquête over gevolgen Corona

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis grote gevolgen. De gemeente Oss wil graag weten wat die gevolgen. Daarom waren er in mei en juni 2020 de ondernemersenquêtes Corona.  Nu staat de derde corona-enquête online. Ondernemers kunnen de derde digitale enquête tot en met 3 oktober 2020 invullen op www.oss.nl/bedrijven. Later dit jaar volgt de vierde Ondernemersenquête Corona.

Wat willen we weten?
Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Zij zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom willen we weten hoe het gaat met Osse bedrijven. In de enquête vraagt de gemeente Oss welke invloed de coronacrisis heeft op het bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid daar bij helpen. Zo kan de gemeente Oss beoordelen wat wij kunnen doen om ondernemers te ondersteunen. Hoe meer ondernemers de enquête invullen, hoe beter het beeld dat de gemeente Oss heeft over de coronagevolgen voor Osse ondernemers.

Uitkomsten eerdere enquêtes
De uitkomsten van de vorige vragenlijsten maakten duidelijk dat meer dan de helft van de ondernemers zich zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis. Horeca, cultuur, sport en evenementen uitten de meeste zorgen, vooral over daling van omzet en inkomsten. Ondernemers benoemen ook andere problemen:  negatieve invloed van de coronacrisis op de werkgelegenheid(87%), uitstellen of bijstellen van investeringsplannen (59%), minder mogelijkheden voor investeringen (30%) en extra investeringen vanwege coronamaatregelen (8%).

De uitkomsten van deze ondernemersenquêtes staan op www.oss.nl/bedrijvignieuws