CULTUREEL RELIGIEUS ERFGOED EN ST. LUCIAKERK RAVENSTEIN

Dinsdagavond 6 maart wordt door Henriëtte Renders, Raadslid D66 afdeling Oss en tevens inwoner van Ravenstein, een thema-avond georganiseerd voor alle inwoners van Ravenstein e.o.

Gemeente Oss heeft ruim zestig kerken en kloosters waarvan een aantal in de toekomst een andere bestemming zullen moeten krijgen. Intussen staat de st. Luciakerk in Ravenstein alweer 1,5 jaar leeg. Inwoners willen weten hoe het nu zit met de renovatie. Er heerst veel onzekerheid.

Wat is de toekomstige functie van de st. Luciakerk, naast de n.t.b. kerkdiensten?  ALLE inwoners van Ravenstein e.o. worden uitgenodigd om met elkaar in debat te gaan.

PROGRAMMA:
20.00-22.00 uur. (Inloop vanaf 19.30 uur)

1e Spreker: Marloes van de Hei, adviseur Erfgoed Brabant Beleidsmedewerker cultuurhistorie provincie N.-Br.
Thema: Voorbeelden van locaties waar inwoners vanaf het begin meegedacht hebben: BEGINSPRAAK!

2e Spreker: Johan van der Schoot, Wethouder gemeente Oss en portefeuillehouder Erfgoed.
Thema:  Stand van zaken Religieus Erfgoed Oss met name de st. Luciakerk.

3e Spreker: Drs. Leon van Liebergen, Oud conservator-directeur MRK Uden.
Thema:  Korte schets historie st. Luciakerk en de speciale status in het voormalige Land van Ravenstein.

Van 21.10 uur tot 22.00 uur debat met inwoners n.a.v. stellingen.
Gespreksleider: Dr. Wies van Leeuwen, oud-beleidsmedewerker cultuurhistorie Provincie Noord-Brabant, en hoeder van Brabants Erfgoed.

Dinsdag 6 maart.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Wilskracht Stadsbrouwerij, Molensingel 6 (Molen)

Gratis entree, incl. koffie en thee

 De flyer vindt u hier.