Cliëntenraad Ons Welzijn zoekt leden met hart voor de hulpbehoevende medemens

Voor het behartigen van de algemene cliëntenbelangen voor cliënten die op welke manier dan ook steun ontvangen van medewerkers en/ of vrijwilligers van ONS welzijn.

De Cliëntenraad van ONS welzijn is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, zorgt zij ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening bij ONS welzijn. De Cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. De raad is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Over de organisatie
ONS welzijn is een welzijnsorganisatie voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem welke zij niet alleen kunnen oplossen. Samen zoeken we naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien. ONS welzijn is er ook voor mensen met plannen om iets te leren, voor zichzelf of voor een ander of de buurt waarin hij/zij woont. Onze missie luidt: Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dat willen wij bereiken voor mensen in Noordoost Brabant.

Korte omschrijving werkzaamheden
-
Vergaderen met cliëntenraad circa  1x per 8 weken en overleg met directie, ondernemingsraad en raad van bestuur.
- Bezoeken van informatiebijeenkomsten en workshops.
- Contact onderhouden met cliënten van ONS welzijn.
- Verwacht wordt dat je ongeveer acht uur per maand beschikbaar bent.

We zoeken iemand die:
- affiniteit heeft met het welzijnswerk en bereid is zich in te leven in de brede dienstverlening van ONS welzijn.
- goede sociale en communicatieve vaardigheden bezit.
- het onderscheid ziet tussen cliëntenbelang en instellingsbelang.
- in staat is het onderscheid te maken tussen eigen persoonlijk belang en cliëntenbelang in het algemeen.
-zo mogelijk goede contacten onderhoudt met:
* ouders met jonge kinderen
*  langdurig werkelozen (oudere- en of  jongeren)
* mensen die moeten leven van een andersoortige uitkering

Geboden wordt:
- een positieve en betrokken organisatie
- enthousiaste collega raadsleden
- onkostenvergoeding van € 0,27 per km en € 200,- per jaar raadsvergoeding

Aannameprocedure:
Kennismakingsgesprek met voorzitter en secretaris van de cliëntenraad en een lid van de directie.

Reacties ontvangen we graag voor 2 juni en mogen gestuurd worden aan de voorzitter van de cliëntenraad, de heer Cor Veraart jcveraart@ziggo.nl. Telefoonnummer 06 26 16 63 15.