B&W op bezoek bij de Dorpsraad Ravenstein

Ravenstein in sneltreinvaart.

Op maandag 28 september bracht het college van B&W van de gemeente Oss, samen met het kernteam een bezoek aan Ravenstein. We hadden weinig tijd en daarom een strak programma. Al wandelend volgenden we een route. Via De Bleek: als locatie voor ontwikkelingen in het waterfront en het leerlooiershuisje: thema toerisme en recreatie kwam het gezelschap bij Vidi Reo terecht. Daar hebben we besproken dat er iets met deze voor Ravenstein belangrijke locatie moet gebeuren. Wat precies, is een onderdeel van de discussie over de voorzieningenkaart. Na een kort bezoek aan de ouderen in De Nestor, toog het gezelschap naar de molen, Kasteelseplaats, het klooster, de pas opgegraven vestingwerken en zo naar het raadhuis waar het publiek al zat te wachten met vragen vanuit de Ravensteinse bevolking. De zaal zat vol en er kwamen vragen langs als: Wat gaan we met het religieus erfgoed van Ravenstein doen? Gaat de gemeente zich sterk maken voor het behoud van het historisch karakter van Ravenstein? En, een vraag die vaak terugkwam: Wat gebeurt er met het Raadhuis? Daar waar mogelijk heeft het college antwoord gegeven. Het college was bij monde van wethouder Frank den Brok duidelijk over de bestemming van het gebouw: het zal altijd ook een openbare functie voor Ravenstein blijven houden. De vragen die gesteld werden zullen de komende periode ook door de dorpsraad besproken worden.

Het was een zinvolle race tegen de klok. Het was dan ook goed om te zien dat het college volmondig ja zei tegen de uitnodiging van de heemkundekring aan het college om een keer een rondleiding door Ravenstein te doen onder leiding van een van onze stadsgidsen.