BSOB verstuurd afvalstoffenheffig 2021 voor laagbouw

Vanaf 28 mei 2021 krijgen alle inwoners van gemeente Oss die in laagbouw wonen het aanslagbiljet voor de afvalstoffenheffing 2021. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verstuurt dit aanslagbiljet. In februari kregen alle inwoners al de aanslag voor de andere gemeentelijke belastingen. Daar zat de afvalstoffenheffing voor laagbouw nog niet bij. Dat komt doordat gemeente Oss alle afvalcontainers dit jaar heeft vervangen. Inwoners die in hoogbouw wonen kregen het aanslagbiljet voor de afvalstoffenheffing al in februari, samen met de andere belastingen.

Tarieven 2021 bestaan voor laagbouw uit twee delen
In verband met het omwisselen van de containers bestaat het tarief voor laagbouw in 2021 uit twee delen.

  • Deel 1: 01 januari 2021 tot en met het omwisselen van de containers
    Alle inwoners betalen in deze periode het tarief van één 140L restafvalcontainer, ook als zij een 240L restafvalcontainer hadden. Voor de GFT-container betaalt iedereen voor de container(s) die zij op dat moment hadden.
  • Deel 2: vanaf de omwisseling tot en met 31 december 2021
    Vanaf de omwisseling betalen inwoners het tarief dat hoort bij de afvalcontainers die zij  hebben ontvangen.

Afval beter scheiden
De nieuwe tarieven zijn onderdeel van het nieuwe afvalplan van gemeente Oss. Gemeente Oss wil graag minder restafval per inwoner. Dat is nodig omdat restafval steeds duurder wordt en om de landelijke doelstellingen te halen. Daarom moeten inwoners hun afval beter gaan scheiden. Veel afval dat nu nog in de restafvalcontainer verdwijnt kan gescheiden worden ingeleverd. Daarom krijgen huishoudens met minder dan 6 personen verplicht een 140L restafvalcontainer. Kijk voor meer informatie over het nieuwe afvalplan op oss.nl/afval.