BRANDEN RAVENSTEIN

Sinds februari zijn er zes branden geweest in Ravenstein en directe omgeving, waarvan de laatste in een bijgebouw van een schuur aan de Loonsestraat in Neerloon. In sommige gevallen blijkt uit onderzoek mogelijk sprake te zijn van brandstichting, maar in enkele gevallen was doorvoor geen enkele indicatie aanwezig en heeft geen verder politieonderzoek plaatsgevonden. De politie is altijd op zoek naar getuigen en doet sporenonderzoek als maar de geringste indicatie is dat er mogelijk wel brandstichting te vermoeden is. Gezien het vaak verwoestende karakter van brand is echter niet altijd direct een oorzaak vast te stellen. Dat maakt dit soort onderzoek vaak erg lastig. De branden worden individueel onderzocht, maar natuurlijk onderzoekt de politie of er een mogelijk verband bestaat. Echter daarvan is tot op heden niet gebleken. We zetten extra opvallende en onopvallende surveillances in en deze werken nauw samen met het woninginbrakenteam. Bovendien houden we gevoelige objecten in Ravenstein extra in de gaten. We begrijpen dat de branden een bepaald onveiligheidsgevoel bij de inwoners van Ravenstein te weeg kan brengen, wat daarvan de oorzaak ook is. De politie roept mensen op alert te zijn en verdachte situaties direct te melden via 112. Deel alle informatie die mogelijk van belang kan zijn met de politie.

 

Politie | Oost Brabant | District Maasland