BOUWPLANNEN ’T KOLKSKE TE RAVENSTEIN

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 13 december is er een informatieavond over de bouwplannen op  ’t Kolkske / Schaafdries te Ravenstein.

Onderwerpen die besproken gaan worden:

  • een korte terugblik van de historie,
  • een stedenbouwkundige schets,
  • stand van zaken & planning,
  • bestemmingsplan,
  • informatie over het plan (impressies en schetsen) en het tijdspad.

Stedenbouwkundige Mark Cremers en projectleider Wilger van Aalst van de gemeente Oss lichten de plannen toe.

Dhr. Van Grunsven, projectontwikkelaar, zal een toelichting geven m.b.t. de impressies en de schetsen.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpsraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Het Hooghuis, Middingstraat 1 te Ravenstein.
De volledige agenda vindt u hier

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein, Karin Sutherland (voorzitter)